Vauvauinti on koko perheen yhteinen, lapsen ehdoilla tapahtuva, aktiivinen leikkihetki puhtaassa ja lämpimässä vedessä (+32´c), koulutetun ohjaajan turvallisessa ohjauksessa. Vauvauinnin tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen turvallisissa olosuhteissa ja tehdä lapsesta veden ystävä. Ohjaajan tehtävä on auttaa perhetta uinnissa sekä antaa vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa uimisessa.

Vauvauinnin voi aloittaa lapsen täytettyä kolme kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä, ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. 

Sen lisäksi, että ensimmäisen vauvauintivuoden aikana pieni lapsi oppii nauttimaan vesileikeistä ja vedenalaisesta maailmasta, lapsella on myös mahdollisuus harjaannuttaa kaikkia kehittymässä olevia kykyjään veden mekaniikkaan ja lainalaisuuksiin tutustuen.

Ennen vauvauinnin aloittamista perhe saa sähköpostiin ohjeet vauvauinnin käytännön asioista. Järjestämme myös vauvauinti -infoja ennen uintien aloitusta.